Spagyriek Filosofie

De filosofie achter de Alchemistische Plantenremedies

De basis voor de hedendaagse Spagyriek werd gelegd door de alchemist Paracelsus (1493 – 1541), voluit Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Paracelsus was een Zwitserse, controversiële arts en theoloog die alchemie aanwendde voor geneeskundige doeleinden. Onder de filosofie werd door Paracelsus de natuurfilosofie verstaan; de kennis van de kosmos en het inzicht hierin. Met zijn visie op geneeskunst, zijn kennis van de alchemie en de manier waarop hij gebruik maakte van de natuur voor genezing, was hij een belangrijke grondlegger van de hedendaagse Spagyriek. De alchemie zoals we die nu in West Europa kennen is dus ongeveer 5 eeuwen oud.

Visie Paracelsus

Voor veel alchemisten had alchemie tot doel om goud te maken. Echter voor Paracelsus was het doel van alchemie om genezing te brengen. Het was voor hem vanzelfsprekend dat de natuur en haar transformatieprocessen gebruikt konden worden om het proces van transformatie bij de mens te ondersteunen. Paracelsus wilde alleen de natuur gebruiken voor het herstel van harmonie bij de mens. Hij ontwikkelde geneesmiddelen vanuit planten en kruiden door gebruik te maken van zijn inzicht en de alchemistische principes om de in de natuur opgeslagen kosmische krachten los te maken. Dit proces werd Spagyriek genoemd.

De drie alchemistische basisprincipes

Paracelsus verdiepte zich in de relatie tussen gezondheid en ziekte. Hij stelde daarbij de vraag: “Wat zijn de grondbouwstenen van waaruit alles is opgebouwd?” Volgens Paracelsus waren er drie basisprincipes; Sulfur, Mercur en Sal: Sulfur (zwavel) staat in de alchemie voor het spirituele, de ziel. Mercur (kwik) staat in de alchemie voor de geest. Sal (zout) staat in de alchemie voor materie, het lichaam. Deze drie samen vormden volgens Paracelsus de elementen van waaruit alles, en dus ook het lichaam, bestaat. Zolang deze drie in harmonie met elkaar functioneren, is de mens gezond. Wanneer er een teveel of tekort aan één van deze elementen is kan ziekte ontstaan.

Hermetisch wereldbeeld

Paracelsus hing een Hermetisch wereldbeeld aan, waarbij de microkosmos en de macrokosmos onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn: Zo boven zo beneden Zo binnen zo buiten Volgens hem waren de kosmische relaties van groot belang voor de genezing van ziektes. Zijn opvatting was dan ook dat gezondheid en ziekte afhankelijk waren van de harmonie tussen de mens, de microkosmos en de macrokosmos. Zijn opvattingen sluiten hiermee aan bij de hermetische filosofie. Volgens Paracelsus zou er voor iedere ziekte een remedie zijn in de natuur. De kunst was alleen om deze remedie te vinden. De alchemie houdt zich bezig met meer dan alleen kruiden. Ook mineralen en metalen behoren tot haar werkgebied. Planeten kunnen hun heilzame werking laten gelden in metalen, kruiden en stenen en zo een remedie bieden tegen ziektes. De Spagyriek zoals deze vandaag de dag wordt ingezet, kent dan ook een relatie tot de planeten en de zodiactekens.

De vier pijlers waarop de geneeskunst rust: filosofie, astronomie/astrologie,

alchemie en ethiek

Wil je meer lezen over deze pijlers, klik dan hier.

De Spagyriek van nu

Paracelsus was de grondlegger van de Spagyriek zoals deze vandaag de dag wordt toegepast. Binnen de Spagyriek wordt nog steeds uitgegaan van het principe van de microkosmos en de macrokosmos (zo boven – zo beneden, zo binnen – zo buiten). De Duitse arts Carl Friedrich Zimpel (1801 – 1879) nam de draad van de inmiddels in onbruik geraakte Spagyriek weer op. Dr. Zimpel legde met de moderne Spagyriek een brug tussen de klassieke kruidenleer en de moderne plantgeneeskunde. De Spagyriek van nu van Phylak Sachsen GmbH wordt volgens de methode van Dr. Zimpel gemaakt. De oude kennis wordt gecombineerd met de wetenschappelijke en computergestuurde controleapparatuur, waardoor de Spagyriek volgens Dr. Zimpel een zeer belangrijke plaats in de plantgeneeskunde inneemt. De Spagyriek komt door middel van een alchemistisch proces tot stand. De spagyrische remedies werken op mentaal, emotioneel, astraal, etherisch en fysiek niveau, hierdoor is transformatie mogelijk op het niveau van lichaam, geest en ziel.

Het alchemistisch productieproces van een spagyrische remedie (klik hier)

- - - · ·
06 17 08 08 33
Spagyriek complex & essence | www.spagyrieknederland.nl
Algemene voorwaarden FAQ KvK 59118830 © 2022
Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland Ronald en Sylvia Nieuwenhuizen www.ronaldnieuwenhuizen.nl 06 - 17080833

Spagyriek Filosofie

De filosofie achter de Alchemistische Plantenremedies

De basis voor de hedendaagse Spagyriek werd gelegd door de alchemist Paracelsus (1493 – 1541), voluit Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Paracelsus was een Zwitserse, controversiële arts en theoloog die alchemie aanwendde voor geneeskundige doeleinden. Onder de filosofie werd door Paracelsus de natuurfilosofie verstaan; de kennis van de kosmos en het inzicht hierin. Met zijn visie op geneeskunst, zijn kennis van de alchemie en de manier waarop hij gebruik maakte van de natuur voor genezing, was hij een belangrijke grondlegger van de hedendaagse Spagyriek. De alchemie zoals we die nu in West Europa kennen is dus ongeveer 5 eeuwen oud.

Visie Paracelsus

Voor veel alchemisten had alchemie tot doel om goud te maken. Echter voor Paracelsus was het doel van alchemie om genezing te brengen. Het was voor hem vanzelfsprekend dat de natuur en haar transformatieprocessen gebruikt konden worden om het proces van transformatie bij de mens te ondersteunen. Paracelsus wilde alleen de natuur gebruiken voor het herstel van harmonie bij de mens. Hij ontwikkelde geneesmiddelen vanuit planten en kruiden door gebruik te maken van zijn inzicht en de alchemistische principes om de in de natuur opgeslagen kosmische krachten los te maken. Dit proces werd Spagyriek genoemd.

De drie alchemistische basisprincipes

Paracelsus verdiepte zich in de relatie tussen gezondheid en ziekte. Hij stelde daarbij de vraag: “Wat zijn de grondbouwstenen van waaruit alles is opgebouwd?” Volgens Paracelsus waren er drie basisprincipes; Sulfur, Mercur en Sal: Sulfur (zwavel) staat in de alchemie voor het spirituele, de ziel. Mercur (kwik) staat in de alchemie voor de geest. Sal (zout) staat in de alchemie voor materie, het lichaam. Deze drie samen vormden volgens Paracelsus de elementen van waaruit alles, en dus ook het lichaam, bestaat. Zolang deze drie in harmonie met elkaar functioneren, is de mens gezond. Wanneer er een teveel of tekort aan één van deze elementen is kan ziekte ontstaan.

Hermetisch wereldbeeld

Paracelsus hing een Hermetisch wereldbeeld aan, waarbij de microkosmos en de macrokosmos onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn: Zo boven zo beneden Zo binnen zo buiten Volgens hem waren de kosmische relaties van groot belang voor de genezing van ziektes. Zijn opvatting was dan ook dat gezondheid en ziekte afhankelijk waren van de harmonie tussen de mens, de microkosmos en de macrokosmos. Zijn opvattingen sluiten hiermee aan bij de hermetische filosofie. Volgens Paracelsus zou er voor iedere ziekte een remedie zijn in de natuur. De kunst was alleen om deze remedie te vinden. De alchemie houdt zich bezig met meer dan alleen kruiden. Ook mineralen en metalen behoren tot haar werkgebied. Planeten kunnen hun heilzame werking laten gelden in metalen, kruiden en stenen en zo een remedie bieden tegen ziektes. De Spagyriek zoals deze vandaag de dag wordt ingezet, kent dan ook een relatie tot de planeten en de zodiactekens.

De vier pijlers waarop de geneeskunst rust: filosofie,

astronomie/astrologie, alchemie en ethiek

Wil je meer lezen over deze pijlers, klik dan hier.

De Spagyriek van nu

Paracelsus was de grondlegger van de Spagyriek zoals deze vandaag de dag wordt toegepast. Binnen de Spagyriek wordt nog steeds uitgegaan van het principe van de microkosmos en de macrokosmos (zo boven – zo beneden, zo binnen – zo buiten). De Duitse arts Carl Friedrich Zimpel (1801 – 1879) nam de draad van de inmiddels in onbruik geraakte Spagyriek weer op. Dr. Zimpel legde met de moderne Spagyriek een brug tussen de klassieke kruidenleer en de moderne plantgeneeskunde. De Spagyriek van nu van Phylak Sachsen GmbH wordt volgens de methode van Dr. Zimpel gemaakt. De oude kennis wordt gecombineerd met de wetenschappelijke en computergestuurde controleapparatuur, waardoor de Spagyriek volgens Dr. Zimpel een zeer belangrijke plaats in de plantgeneeskunde inneemt. De Spagyriek komt door middel van een alchemistisch proces tot stand. De spagyrische remedies werken op mentaal, emotioneel, astraal, etherisch en fysiek niveau, hierdoor is transformatie mogelijk op het niveau van lichaam, geest en ziel.

Het alchemistisch productieproces van een spagyrische

remedie (klik hier)

- - - · ·
Algemene voorwaarden FAQ KvK 59118830 © 2021
Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland Ronald en Sylvia Nieuwenhuizen www.spagyrieknederland.nl 06 - 17080833